טל:
matnas@sng.org.il
פקס:

שותפים

רשות לפיתוח הנגב: http://negev.co.il

הסוכנות היהודית:  http://www.jewishagency.org/jewishagency/hebrew/home

שותפות 2000: 

הפדרציה היהודית סן דייגו:  http://www.jewishinsandiego.org

תרבות ישראל:  http://www.tarbut-israel.022.co.il/BRPortal/br/P100.jsp

קולות הנגב:  http://www.collot.org.il

משרד הרווחה: http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx

תבת: http://www.tevet4u.org.il

מ.א שער הנגב: http://www.sng.org.il

מ.א בני שמעון: http://bns.org.il

מ.א יואב: http://www.yoav.org.il

 

משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew

מגבית קנדה: http://www.magbitcanada.org.il

מגבית בריטניה: http://www.athenafund.org/?gclid=CJqRl9ySn8sCFQsEwwodDVwNrw

מנהל חברה ונוער: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/noar

התחדשות יהודית:  http://hitchadshut.jewishagency.org

חברה למתנ"סים: http://www.matnasim.org.il

הפדרציה היהודית סן דייגו: http://www.jewishinsandiego.org

רשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול: http://www.antidrugs.org.il

משפ' דרייק מהולנד – תורמים לתיאטרון הקהילתי מציל"ה: 

חברה למתנ"סים: http://www.matnasim.org.il

משרד הביטחון אגף קהילה, מצילה ומניעת פשיעה: http://mops.gov.il/CRIMEANDVIOLENCEPREVENTION/MEZILA/Pages/default.aspx

עיריית ת"א: https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/HomePage.aspx

משרד החינוך- מינהל חברה ונוער: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/noar

תנועת הנוער העובד והלומד: http://www.noal.org.il

תנועת הצופים: http://www.zofim.org.il

החברה להגנת הטבע: http://www.teva.org.il

 צה"ל - חיילי נח"ל: 

עמותת איילים: http://ayalim.org.il

מכללת ספיר – המחלקה לעבודה סוציאלית: http://www.sapir.ac.il/socialwork

התנועה הקיבוצית - תק"צ, אגף משימות ומדור שנת שירות: http://sherut.kibbutz.org.il

מחלקות המועצה השונות - ספורט, מחול, מוזיקה, בי"ס, רווחה, שפ"ח: http://www.sng.org.il

 

  • החברה למתנסים
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים