מנהלת מעברים
סלעית ברדה
טל: 077-9802268
פקס:

"מעברים" היא תכנית לפיתוח תעסוקתי קהילתי במגזר הכפרי בשותפות משרד הרווחה, משרד התמ"ת, המועצות האזוריות ותבת-ג'וינט ישראל.

תכנית מעברים מפעילה מרכזי תעסוקה מקומיים המשותפים למספר מועצות אזוריות. מרכזים אלו מהווים תשתית תעסוקתית העוסקת בקידום התעסוקה באזור כחלק מהפיתוח הכלכלי מקומי ונותנת מענה למגוון של צרכים תעסוקתיים לתושבים ולקהילות. התכנית פועלת בגישה קהילתית ומבוססת על שלושה עקרונות עבודה מרכזיים - פיתוח הון קהילתי כמנוף לתעסוקה, פיתוח הון אנושי ופיתוח מערכת משולבת של הגורמים והשירותים האזוריים הקשורים לתעסוקה.

"מעברים נגב צפוני"- ארגון קהילתי למגזר הכפרי, הנותן שירותים בתחום התעסוקה באזור הנגב הצפוני כשותפות של המועצות האזוריות - שער הנגב, בני שמעון ויואב. 
באתרנו מתפרסמות משרות פנויות במרחב הפעילות שלנו והסביבה. 

המידע באתר נחשף לפוטנציאל של מעל כ- 35,000 תושבי האזור וידוע אצל מחפשי העבודה כאחד מאתרי החובה בתהליך החיפוש.
*כל מועמד עובר פגישת אישית ומלווה ע"י צוות מקצועי לאורך כל תהליך חיפוש העבודה, כולל ליווי לאחר ההשמה.
*המעסיק מקבל כוח אדם איכותי בליווי חוות דעת אמינה ומקצועית.
*השירות הוא ללא תשלום - למעסיקים ולמחפש העבודה.

לחצו לאתר מעברים נגב צפוני

לחצו לעמוד הדרושים של מעברים