מנהלת
עירית מנשהאוף
טל: 08-9374020
פקס:


מעון אשלים ביכני הוא מעון השם דגש על צרכיו של הילד ויכולותיו. סדר היום נותן מענה לתחומי ההתפתחות, מעניק בטחון, קביעות, שייכות, ומזמן לילדים חוויות רבות של הצלחה. 

המעון הוא בית לתנוקות בני 3-15 חודשים, ופעוטון לתנוקות בני 16-36 חודשים. 

כיתות המעון והחצר מטופחות, מצוידות ומתאימות לצרכיו ההתפתחותיים של התינוק. 

אנו מאפשרות למידה והתפתחות בדרך של ניסוי והנאה ושל חופש בחירה.

סדר היום מכיל תכנים שמעודדים חוויות, חקר ופליאה.

 

פרטים והרשמה: 08-9374020050-9796790